Vítejte na www.jafo.cz, dnes je 22.1.2018 česky english deutsch 
REFERENCE - PŘÍPADY
Veřejná zakázka na nákup a montáž zdravotnické technologie v ceně 90 mil. Kč
Komplexní právní audit (due-dilligence) a realizace jeho závěrů
Prodej podniku a zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře
Joint-venture
Kolektivní vyjednávání
Organizační a jiné pracovněprávní dokumenty
Doprojednání dědictví a prodej nemovitostí získaných děděním
Rozvod manželství a s ním související úprava majetkových poměrů manželů a úprava práv k nezletilým dětem
Podlimitní veřejná zakázka s předpokládanou cenou veřejné zakázky 3,2 mil Kč na služby zajištění komplexních služeb prádelny
Změna právní formy společnosti
 © 2005-2018, Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o.

kontaktujte nás